BUDGETBEHEER VOOR WERKNEMERS


Als werknemers hun financiën niet goed op orde hebben, betekent dat vaak veel administratief werk voor u als werkgever. Nog even los van het feit, dat mensen die piekeren over hun geldzaken niet de meest

productieve werknemers zijn.

 

Werknemers met financiële problemen kunnen voor u, als werkgever, een probleem vormen. U kunt te maken krijgen met ziekmeldingen, lagere productiviteit, extra administratieve lasten door loonbeslagen en zelfs

diefstal. Een werknemer met schuldenproblematiek kan u u veel geld kosten en zorgen baren.

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun werknemers.

Het aantal loonbeslagen neemt drastisch toe. De verwachting is dat de komende tijd deze problematiek alleen nog maar zal groeien. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

 

Cadanz Financiële Zorgverlening biedt professionele hulp aan werkgever en werknemer. Wij helpen bij het ordenen en uitzoeken van de financiële administratie van de werknemer. Wij maken een overzicht van schulden, inkomsten en uitgaven. Daarna kijken wij welke stappen nodig zijn om de financiële problemen structureel aan te pakken.

 

Graag willen wij voorkomen dat uw werknemer in ongewenste situaties terecht komt. Schulden kunnen leiden tot huisuitzetting of afsluiten van water en licht. Het is voor u een geruststellend idee wanneer uw werknemer zijn betalingen op orde heeft en zich kan concentreren op het werk.

  

 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

 

Hoewel er veel van u verwacht wordt kunt u geen verantwoordelijkheid nemen voor de financiële situatie van uw medewerkers. Waar uw taken stoppen, nemen wij het van u over. Wij werken graag met u samen om ons gezamenlijke doel te bereiken: het creëren van rust en stabiliteit. Wij lichten graag onze werkwijze toe in

een persoonlijk gesprek.