Wat doet de bewindvoerder voor jou


De bewindvoerder neemt o.a. de volgende taken van je over en zorgt daarmee dat je financiën weer op orde komen:

 

 • Opstellen van het plan van aanpak
 • Het bijhouden van de volledige financiële administratie
 • Het openen en afhandelen van post
 • Het opstellen van een begroting
 • Het doen van de betalingen van vaste lasten
 • Aanvragen van; bijzondere bijstand, huursubsidie, heffingskorting belastingen, studiekosten vergoeding voor jou/jullie kinderen etc.
 • Advies en begeleiding bij het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen en minimavoorzieningen
 • Zorgen dat de (verplichte) belasting aangifte gedaan wordt
 • Verzorgen van verzekeringen als WA en inboedel
 • Verzorgen van maandopgaven en heronderzoeken bij de uitkerende instanties
 • Informeren / adviseren / waar mogelijk bijstaan bij eventuele rechtszaken
 • Indien daar sprake van is, overleg met bijvoorbeeld hulpverleners/wsnp/bewindvoerders/advocaten/andere contactpersonen.
 • Controleren en corrigeren beslagvrije voet
 • Inventariseren eventuele schulden
 • Regeling treffen met schuldeisers
 • Eventueel toeleiden naar schuldhulpverlening