Bewind

Hoe werkt Bewindvoering? Ook bij schulden!


 

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Bewindvoering is geschikt voor personen die niet meer in staat zijn om hun financiële administratie te regelen, dit kan een geestelijke- of lichamelijke oorzaak hebben. Daarnaast kunnen schulden voor zoveel problemen zorgen dat je niet meer in staat bent je financiën te regelen. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat al je financiën op orde zijn, dat al je rekeningen op tijd worden betaald en dat er plan van aanpak is voor eventuele schulden. Bij Bewindvoering zullen wij je gehele administratie uit handen nemen

 

Bewindvoering is geschikt voor jou wanneer je niet in staat bent of het lastig vindt om zorg te dragen voor je financiële situatie.  Wanneer je problemen hebt met het regelen van je financiën  brengt dit onrust met zich mee. Er is geen overzicht meer op inkomen en uitgaven. Je kan wakker liggen van komende rekeningen of schuldeisers.

 

Voordat het bewind wordt aangevraagd wordt er altijd een kennismakingsgesprek gepland met jou en je partner en/of een familielid. Tijdens deze afspraak wordt jou uitgelegd wat bewindvoering allemaal inhoudt, wat dit voor jou betekent en wat je de komende periode van ons mag verwachten. Als je met ons verder wilt, stellen we samen een verzoekschrift voor onderbewindstelling op. Dit sturen we dan zo snel mogelijk naar de rechtbank. Zowel de instelling als de opheffing van beschermingsbewind gebeurt via de kantonrechter. Cadanz Financiële Zorgverlening gaat, indien gewenst, mee naar de zitting.

 

Na de instelling van het bewind zal de bewindvoerder de financiën gaan beheren.  Er worden twee rekeningen geopend, een voor je vast lasten en een voor je leefgeld. Over deze laatste rekening krijg jij het beheer. De rekening voor de vaste lasten, of wel de beheerrekening, wordt door de bewindvoerder beheerd. Hier komt ook je inkomen op binnen. Je krijgt één vast aanspreekpunt. Ook krijg je de inloggegevens van jou eigen dossier bij Cadanz Financiële Zorgverlening. Cadanz Financiële Zorgverlening Venlo werkt transparant: je kan altijd meekijken op de beheerrekening.

 

Omdat het de financiën van jou betreft is het maken van duidelijke afspraken met jou erg belangrijk. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is de basis van de financiële zorgverlening. Het gevoerde beleid wordt jaarlijks besproken met jou en Cadanz Financiële Zorgverlening   legt daarbij jaarlijks verantwoording af aan jou, dit wordt gecontroleerd door de kantonrechter.