Hoe leer je een puber met geld omgaan?

HOE LEER JE EEN PUBER MET GELD OMGAAN?

Financiële geletterdheid

 

Een vijfde van de Nederlandse pubers scoort onder de maat als het gaat om kennis van financiële begrippen. Wat kun je daar zelf, en als maatschappij aan doen?

 

Marit Willemsen  2 juni 2017

 

Kun jij een salarisstrook ontcijferen en een phishingmail herkennen?

Een vijfde van de Nederlandse jongeren kan dat niet, blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarvan de resultaten op onlangs bekend werden gemaakt. Het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) liet diezelfde dag nog weten zich zorgen te maken.

Uit het OESO-onderzoek onder zo’n 48.000 vijftienjarigen uit vijftien landen blijkt dat Nederlandse jongeren wel een score in de top-5 behalen, maar tegelijkertijd achterlopen op leeftijdsgenoten in andere landen die op taal- en rekenniveau wél even goed scoren als Nederlanse pubers.

Het doel van het onderzoek was het meten van financiële geletterdheid onder jongeren: de kennis die je nodig hebt om op financieel gebied deel te kunnen nemen aan de samenleving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het lezen van een factuur of salarisstrook, of het plannen van bepaalde uitgaven.

„Een op de vijf Nederlandse jongeren haalt het door de OESO bepaalde basisniveau niet eens”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud. Nog eens een vijfde blijft op het basisniveau steken. Waarom financiële geletterdheid onder jonge mensen die nog nauwelijks met ingewikkelde uitgaven te maken hebben toch belangrijk is? Jongeren met slechte financiële kennis groeien op tot volwassenen met beroerd geregelde geldzaken, is de opvatting van het Nibud.

WAT KUN JE DAAR ZELF, EN ALS MAATSCHAPPIJ AAN DOEN?

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0